η Ζωή είναι Τέχνη και Τέχνη είναι η απόλυτη αφοσίωση στην αποτυχία Θα δυσκολεύτηκε πολύ εκείνος που...

Clipart Radio
Read More