Τ' ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριούη μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσυκιές και τ'...

Clipart Radio
Read More